EPAL engedélyezési eljárás követelményei kereskedők részére


Az Európai Raklap Szövetség e.V (EPAL) feltételei az EPAL kereskedői engedélyezési eljáráshoz, az EPAL kereskedői licencszerződés 1. függeléke

Az EPAL teherhordókkal folytatott kereskedelemre vonatkozó EPAL kereskedői engedélyezési eljárásra a következő rendelkezések vonatkoznak:

 

 

1
Az eljárás akkor kezdődik, amikor az EPAL vagy az EPAL egyik nemzeti bizottsága megkapja a kérelmet.

Az eljárás az engedély megadásával vagy a kérelem elutasításával zárul.

Az engedély kiadására van az eljárás végrehajtására vonatkozó jogszabály nincs.

 

2
A kérelmező viseli az engedélyezési eljárás költségeit.

Az EPAL-nak fizetendő eljárás költségeit az aktuális licence díj táblázat határozza meg, és azonnal esedékesek.

 

3
A kérelmező köteles aktívan együttműködni az engedélyezési eljárásban.

A kérelmezőnek az elbírálásához szükséges dokumentumokat (adatlap, cégbejegyzés, helyszínrajz stb.) az engedélyezési eljárás kezdetekor késedelem nélkül be kell nyújtania. A kérelmező az engedélykérelem napjától köteles korlátlan hozzáférést biztosítani az EPAL és, vagy az ellenőrző szervezet képviselőinek a műszaki ellenőrzéshez. Évente legfeljebb négy be nem jelentett ellenőrzés kerül majd elvégzésre. A kérelem elküldése után a kérelmező megkapja a számlát az adminisztrációs díjról. A fizetés beérkezése után az EPAL megküldi a licencszerződést kérelmezőnek, aki az aláírt és lepecsételt megállapodást két példányban kell, hogy visszaküldje az EPAL-nak. Amint az EPAL megkapta az aláírt példányokat, megküldi kérelmezőnek az egyik ellenjegyzett példányt, valamint a licence engedély eredeti példányát.

 

4
Az engedélyezési eljárás időtartama nem haladhatja meg a három hónapot.

Ha három hónapon belül a kérelmező az EPAL írásbeli kérelme ellenére sem tesz eleget a 4. pont szerinti együttműködési kötelezettségének, az EPAL jogosult az engedélyezési eljárást megszüntetni és elutasítani a kérelmet, ha a kérelmező felelősséggel tartozik a együttműködés és, vagy a határidők be nem tartásáért.  Ebben az esetben az engedélyezési eljárás költségeit az EPAL kérelmező számára nem téríti meg.

 

5
Kérelmező köteles támogatni az engedélyezési eljárást és tartózkodni az EPAL jogainak és érdekeinek megsértésétől.

 

6
Az EPAL engedélyezési eljárás során a Németországi Szövetségi Köztársaság joga az irányadó (kivéve a német nemzetközi polgári jog és az ENSZ vásárlási jogának rendelkezéseit). A joghatóság bírósága Düsseldorf.

 

7
Az EPAL és a kérelmező közötti minden olyan megállapodás, amely eltér az EPAL engedélyezési eljárásra vonatkozó előírásokról, megköveteli az írásbeli formát. Ez vonatkozik a lemondásról vagy a módosításról szóló indítványokra is.

 

8
Ha valamelyik rendelkezés érvénytelen, vagy hiányosságok merülnek fel, akkor azokat a rendelkezéseket kell alkalmazni, amelyek leginkább megfelelnek az engedélyezési eljárás céljának.

 

Düsseldorf, 2020. június