Adatkezelési Szabályzat


Az Európai Raklap Szövetség (European Pallet Association e.V., röviden EPAL) örömmel veszi érdeklődését az EPAL weboldala iránt.

Kiemelten fontos számunkra személyes adataik védelme, ennek érdekében számos technikai és szervezeti intézkedést hajtottunk végre az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (EU 2016/679, GDPR), valamint a német szövetségi adatvédelmi törvénynek (BDSG) megfelelően.

I Az adatok adatkezelője:

 

European Pallet Association e.V.

Wahlerstrasse 28

40472 Düsseldorf, Németország

 

Tel.: +49 (211) 98 480 48 – 0

Fax: +49 (211) 98 480 48 – 48

E-mail: info@epal-pallets.org

Internet: www.epal.eu

 

Kinevezett adatbiztos:

Dirk Hoferer, Jarek Maciążek (EPAL, elnöke)

 

II Az adatfeldolgozásért felelős adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Volker Rührup

KMR IT-Innovations GmbH

Karl-Arnold-Str. 29

47877 Willich, Németország

Tel.: +49 2154 93682-0

E-mail: ruehrup@kmr-it.de

Amennyiben bármilyen kérdése felmerül az EPAL adatvédelmi szabályzatának tartalmával kapcsolatban, kérjük, forduljon a fent említett adatvédelmi tisztviselőkhöz.

 

III Általános információ az adatfeldolgozásról

1. A személyes adatok feldolgozásának terjedelme

Alapvetően csak a felhasználóik ​​személyes adatai kerülnek feldolgozásra olyan mértékben, amennyire szükséges a működő webhely biztosítása, valamint a tartalmak és szolgáltatások igénybe vételének biztosítása érdekében. A felhasználók személyes adatainak feldolgozása kizárólag a felhasználó beleegyezése után történik. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor gyakorlati okokból nem lehet előzetes beleegyezést szerezni, és az adatok feldolgozása a törvény által megengedett.

2. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

Az érintett személy személyes adatainak feldolgozásához szükséges beleegyezése az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 6. (1) bekezdése az adatfeldolgozás egyik lefontosabb jogalapja.

Az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR)§ 6. (1) bekezdés b) pontja képzi az adatkezelés jogalapját és ennek értelmében az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, továbbá a szerződő (beleegyező) fél személyes adatai kerülnek feldolgozásra.  Ez vonatkozik a szerződés előtti tevékenységek végrehajtásához szükséges adatfeldolgozási műveletekre is. 

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása olyan törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, melyet cégünknek be kell tartania, úgy ennek az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) §  6. (1) bekezdés b) pontja képzi jogalapját. Abban az esetben, ha az érintett személy vagy más természetes személy létfontosságú érdekei megkövetelik a személyes adatok feldolgozását, úgy a § 6. (1) bekezdés d) pontja képzi ennek jogalapját. Amennyiben az adatfeldolgozás cégünk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelméhez szükséges, úgy az érintett személy  érdekeinek, alapvető jogainak és szabadságának jogalapját a § 6. (1) bekezdés. f) pontja képzi. 

3. Az adatok törlése és tárolása

Az érintett személy személyes adatait törölni vagy korlátozni kell, amint a tárolás célja már nem érvényes. Ezenkívül az adatok tárolhatók, ha a tárolást európai vagy német jogalkotó szervek biztosítják az uniós jogszabályok, törvények vagy egyéb rendelkezések előírásainak megfelelően, amelyeknek az adatkezelőnek meg kell felelniük. Az adatok korlátozása vagy törlése akkor is megszűnik, ha a fent említett szabványok által meghatározott tárolási idő lejár, kivéve, ha szükség van az adatoknak szerződés vagy szerződéskötés céljából történő tárolására.

4. Adatátvitel (SSL titkosítás)

Az adatok interneten keresztüli továbbítása (például e-mailes kommunikáció esetén) biztonsági problémákkal járhat. Mint szolgáltató, nem tudjuk teljesen védeni az adatok továbbítását az interneten keresztül, mivel ez kívül eshet hatáskörünkön. Emiatt Önnek lehetősége van személyes adatainak továbbítására más kommunikációs csatornákon keresztül (például telefonon vagy normál levélben). Biztonsági okokból és a bizalmas üzenetek védelme érdekében  ("Kapcsolatfelvétel" és "Licence engedélyt kérő” elektronikus felületek) SSL titkosítást használnak. A titkosított kapcsolatot jelzi, ha a böngésző címsora http:// -ról https:// -re változik, és ha egy lakat jelenik meg a címsorban. SSL titkosítás esetén, az Ön által továbbított adatok harmadik fél által nem elérhetők, olvashatók.

 

IV Weboldal biztosítása és naplófájlok létrehozása

1. Az adatfeldolgozás leírása

Weboldalunk minden látogatása során, rendszerünk automatikusan nyilvántartja a látogató számítógép rendszerének adatait.

 A következő adatok kerülnek összegyűjtésre:

·         információk a böngészőről (típus és verzió), amellyel a weboldalt meglátogatták

·         a felhasználó operációs rendszere

·         a felhasználó internetszolgáltatója

·         a felhasználó IP-címe

·         a hozzáférés dátuma és ideje

·         weboldalak, amelyekről a felhasználó rendszere eljut a weboldalunkhoz

·         a weboldalunkon látogatott webhelyek

2. Naplófájlok

Az 1. pontban megadott adatok a rendszer naplófájljaiba is tárolódnak. Ezek az adatok soha nem kerülnek tárolásra a felhasználó más személyes adataival együtt.

3. Az adatfeldolgozás jogalapja

Az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 6. (1) bekezdés f) pontja alkotja az adat- és naplófájlok ideiglenes tárolásának jogalapját.

4. A személyes adatok feldolgozásának célja

A weboldal szolgáltatásának célja az EPAL és az EPAL Euro raklapok rendszerével kapcsolatos tájékoztatás nyújtása. A tagok számára fenntartott belső felületen, lehetőség van a licencszerződésre vonatkozó információk ellenőrzésére és a szerződéses adatok megadására. 

4.1  A weboldal használata tájékozódás céljából

Az IP-cím rendszer általi ideiglenes tárolása ahhoz szükséges, hogy lehetővé tegye a webhelynek a felhasználó számítógépére történő továbbítását. Ehhez a felhasználó IP-címét a látogatás időtartama alatt tárolni kell. A naplófájlok tárolása a weblap működőképességének biztosítása érdekében történik. Az adatokat a webhely optimalizálásához és az informatikai rendszerek biztonságának biztosításához is használjuk. Ebben az összefüggésben nem kerül sor marketinges célú adatok értékelésére.Az adatfeldolgozás jogalapját az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 6. (1) bekezdés f) pontja alkotja.

4.2  A weboldal használata a szerződés felülvizsgálatához és a szerződéses adatok megadásához

A személyes adatok a szerződés megkötése (Licenc kérelem), valamint a szerződés teljesítése érdekében kerül összegyűjtésre. Az adatfeldolgozás jogalapját az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 6. (1) bekezés a) b) és f) pontja alkotja. A licence tulajdonosok kapcsolattartási adatait a portálunkon kérésre közzé tesszük. A személyes adatokat (például a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségeit) csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával tesszük közzé. Az adatfeldolgozás jogalapját az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 6. (1) bekezése alkotja.

5. Tárolási idő

5.1 A weboldal használata tájékozódás céljából

A személyes adatok csak a feldolgozás céljának végrehajtásához szükséges ideig kerülnek tárolásra (adatok minimalizálása). Az adatok azonnal törlésre kerülnek, amint a kívánt célt elérték. Ami a weboldal tájékozódás céljából történő adatgyűjtését illeti, akkor az adat a látogatás végével törlésre kerül. A naplófájlokban tárolt adatok tekintetében, ebben az esetben legfeljebb hét nap elteltével törlődnek az adatok. Hosszabb tárolás lehetséges és ebben az esetben a felhasználók IP-címei törlődnek vagy módosulnak, így nem kerülnek hozzárendelésre a honlap látogatókhoz.

5.2. A weboldal használata a szerződés felülvizsgálatához és a szerződéses adatok megadásához

A személyes adatok a licencszerződés időtartama alatt a licencszerződés végrehajtásához szükséges mértékben kerülnek tárolásra. A licencszerződés lejárta után az adatok törlődnek, kivéve, ha a jogszabályi előírások mást írnak elő (például adóügyi okokból). Ebben az esetben az adatok az előírt időtartamig kerülnek tárolásra. A megőrzési idő leteltével az adatok törlődnek.

6. A kifogásolás joga

6.1 A weboldal használata tájékozódás céljából

Az adatgyűjtés és a naplófájlokban elmentett adatok tárolása feltétlenül szükséges a weboldal működtetéséhez. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónak nincs lehetősége ezt kifogásolni.

6.2 A weboldal használata a szerződés felülvizsgálatához és a szerződéses adatok megadásához

Elviekben a weblap személyes adatok megadása nélkül is használható. Amennyinben a személyes adatok összegyűjtése a fent leírt módon történik, biztosítjuk Önnek, hogy adatai beleegyezése nélkül harmadik fél részére nem kerülnek kiadásra (kivéve ha erre bűnüldözés, a közrend védelme vagy a rendszerünk védelme érdekében van szükség).

V Sütik használata 

Webhelyünk cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket a felhasználó számítógépes rendszerének internetböngészőjében tárolnak. Amikor egy felhasználó meglátogat egy webhelyet, egy cookie tárolódik el a felhasználó operációs rendszerén. Ez a cookie tartalmaz egy karakterláncot, amely lehetővé teszi a böngésző azonosítását, amikor újra meglátogatja a webhelyet. 

1. Az adatfeldolgozás célja cookie-k segítségével

Sütiket használunk, hogy biztosítsuk a könnyebb hozzáférést weblapunkhoz. Weblapunk egyes elemei megkövetelik, hogy a látogató az oldal elhagyása után is azonosítható legyen. Továbbá a cookie-kat használjuk webhelyünk és tartalmának minősége javítása céljából is. A cookie-k használatával látjuk, hogy hogyan használják látogatóink a webhelyet; ez lehetővé teszi számunkra, hogy folyamatosan optimalizáljuk oldalunkat. A cookie-k által összegyűjtött felhasználói adatokat nem haszálhatók felhasználói profilok létrehozására.

2. Az adatok tárolása és adatátvitel cookie-kkal adatátvitel cookie-kkal

A cookie-kbana következő adatok kerülnek tárolásra és átvitelre:

·         nyelvi beállítások

·         bejelentkezési információk

·         látogatások gyakorisága

·         a weboldal funkcióinak használata

·         keresett kifejezések

3. Pszeudonimizálás

A cookie-k segítségével összegyűjtött felhasználók adatait technikai eszközökkel álnevesítik (pszeudonimizáció), ezért az adatoknak a látogató felhasználókhoz való hozzárendelése már nem lehetséges. Ezeket az adatokat nem tárolják együtt a felhasználók más személyes adataival.

4. A cookie-k letiltása, korlátozása és törlése

A cookie-kat a felhasználó számítógépén tárolja, és a felhasználó elküldi honlapunkra. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó teljes mértékben ellenőrizheti a cookie-k használatát. Az internetböngésző beállításainak módosításával letilthatja vagy korlátozhatja a cookie-k továbbítását. A már tárolt cookie-k bármikor törölhetők. Ez automatikusan elvégezhető. Kérjük, olvassa el az internetböngésző utasításait a cookie-k letiltásához, korlátozásához vagy a tárolt cookie-k törléséhez. Ha a weboldalunkon található cookie-k le vannak tiltva, akkor a weboldal összes funkcióját nem tudja teljes mértékben használni.

5. Információ

Weboldalunk látogatása során a felhasználó tájékoztatást kap a cookie-k elemzési célból történő használatáról, és beleegyezése lehetőséget ad az ezzel összefüggésben használt személyes adatok feldolgozására az adatvédelmi irányelveknek megfelelően.

6. Jogalap

Az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 6. (1) bekezdés f) pontja képzi a sütik által gyűjtött adatok feldolgozásának jogalapját. Az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 6. (1) bekezdés

a) pontja képzi a sütik által elemzési célokra gyűjtött adatok feldolgozásának jogalapját.VI Hírlevél

Honlapunkon lehetőség van ingyenes hírlevélre (BusinessNews) való feliratkozásra. A regisztrációval a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy hírlevelet kapjon.

1. Az adatfeldolgozás hatálya

A regisztrációval a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címe továbbítódik hozzánk. Ezenkívül a regisztrálással a következő adatok kerülnek összegyűjtésre:

 ·         a felhasználó IP-címe

·         a regisztráció dátuma és időpontja 

A hírlevelek kiküldése és az ezzel kapcsolatos adatfeldolgozás során, semmilyen adat nem kerül harmadik fél részére kiadásra, továbbításra. Az adatok kizárólag a hírlevél küldése céljából kerülnek felhasználásra.

2. Az adatfeldolgozás célja

Az összegyűjtött felhasználói e-mail címek a hírlevél kiküldésére szolgálnak. A regisztrációs folyamat részeként a további személyes adatok gyűjtésének célja a hírlevélszolgáltatással való visszaélések elkerülése, megakadályozása.

3. Kifogásolás

A hírlevél feliratkozását a felhasználó bármikor visszavonhatja. Ennek érdekében minden hírlevél tartalmaz egy "Leiratkozás" linket.

4. Tárolás ideje

Az adatok törlésre kerülnek, amint már nincs rájuk szükség. Ez történik abban az esetben is, ha a felhasználó leiratkozott a hírlevélküldésről (3. pont).

5. Jogalap

Az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 6. (1) bekezdés a) pontja képzi a hírlevélre történő regisztráció során keletkezett adatok feldolgozásának és kezelésének jogalapját.

VII

Weboldalunk olyan kapcsolattartási űrlapot tartalmaz, amely elektronikusan teszi lehetővé a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást.

1. Az adatfeldolgozás hatálya

Ha a felhasználó a kapcsolatfelvételi űrlapot használja, akkor az alábbi adatok kerülnek megadásra, továbbítsára és tárolásra:

 ·         Vezetéknév és keresztnév

·         Cég (és adott esetben pozíció)

·         E-mail cím·         Telefonszám (opcionális)

·         Üzenet (opcionális)

·         Válaszkérés (telefon vagy e-mail) 

Az üzenet küldésekor az alábbi adatok is tárolásra kerülnek:

·         a felhasználó IP-címe

·         a regisztráció dátuma és időpontja

Alternatívaként a kapcsolat a megadott e-mail címen keresztül történhet. Ebben az esetben a felhasználó e-mailben továbbított személyes adatai tárolásra kerülnek. Az adatok harmadik fél részére nem kerülnek kiadásra. Az adatok kizárólag a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kerülnek feldolgozásra.

2. Az adatfeldolgozás célja

Az elektronikus űrlapokból és emailekből keletkezett személyes adatok feldolgozása kizárólag a kapcsolat létrehozásának feldolgozására szolgál. Amennyiben a kapcsolatfelvétel e-mailben történik, akkor ezt az adatot kell törvényesen feldolgozni. A kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás során minden további személyes adat gyűjtésének célja a visszaélések megakadályozása és IT-rendszereink biztonságának védelme. 

3. Kifogásolás

A felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához. Ha a felhasználó e-mailben vette fel a kapcsolatot, akkor bármikor visszavonhatja személyes adatainak tárolását. Ilyen esetben a kapcsolattartás nem folytatható. Ebben az esetben a kapcsolatfelvétel során tárolt összes személyes adat törlődik.

4. Tárolás

Az adatok törlésre kerülnek, amint a gyűjtés célja, oka megszűnik. A kapcsolatfelvételi űrlap által érkezett, személyes adatok és az e-mailben küldött adatok törlődnek, ha a felhasználóval folytatott kapcsolat befejeződött. A kapcsolat befejeződik, ha a körülményekből egyértelműen kiderül, hogy a kérdéses ügy véglegesen lezáródott. A küldési művelet során gyűjtött személyes adatok legfeljebb hét nap elteltével törölődnek.

5. Jogalap

Az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 6. (1) bekezdés a) pontja az adatfeldolgozás jogalapja. Az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 6. (1) bekezdés f) pontja az e-mail küldésével továbbított adatok feldolgozásának jogalapja, amennyiben az e-mail kapcsolat célja a szerződés megkötése, úgy az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 6. (1) bekezdés b) képzi a jogalapot.

VIII Web analízis a Google Analytics segítségével

Webhelyünk a Google Analytics szolgáltatást használja. A Google Analytics a Google LLC elemzési szolgáltatása. A Google Analytics cookie-kat használ annak érdekében, hogy weboldalunk elemzését lehetővé tegye. A Google Analytics által összegyűjtött adatokat általában a Google az Egyesült Államok szervereire továbbítja és tárolja. Engedélyeztük az IP névtelenítését. Ez azt jelenti, hogy az IP-címét a Google rövidített formában tárolja. Ez az Ön tartozókdási helyének azonosítását körülbelüli pontossággal teszi lehetővé (csak ország vagy EU).

A névtelenített IP címek csak kivételes esetekben kerülnek elküldésre a Google szerverhez az Egyesült Államokban, és ott azonosításra. A Google ezt az információt a mi nevünkben használja fel arra, hogy elemezze az Ön weboldalának használatát.

Ez lehetővé teszi, hogy jelentéseket készítsen a weboldalon végzett tevékenységekről (például a tartózkodási idő az egyes weboldalakon), és lehetővé teszi számunkra a tartalom optimalizálását. A Google Analytics által összegyűjtött IP-címet a Google nem kombinálja más adatokkal.

Letilthatja a cookie-k tárolását a böngészőben. Ezzel megakadályozza az adatok továbbítását a Google-nak. Ha nem szeretné teljes mértékben letiltani a cookie-k tárolását, akkor telepíthet egy böngészőbe beépülő modult a Google-tól, amelynek segítségével megakadályozhatja az adatok Google általi használatát: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu?hl=hu?hl=hu&hl=hu).%20hl%20=%20de

IX Google térkép

Webhelyünk a Google Analytics szolgáltatást használja.Webhelyünk a Google Térkép szoftvert használja a Google LLC-tól annak érdekében, hogy földrajzi információkat és utasításokat szolgáltasson. A Google Térkép segítségével webhelyünk használatának adatait továbbítjuk a Google-nak.

Ezeket az adatokat a Google közvetlenül az Internet használatának segítségével gyűjti és használja. Az adatokat nem továbbítjuk a Google számára. Megakadályozhatja adatainak továbbítását a Google-nak a "Javascript" böngésző letiltásával. Ebben az esetben a térkép már nem jelenik meg az "Útvonal" menüpontban, és az útvonal már nem számítható ki.

Amennyiben weboldalunk használja, és nem tiltja le a "Javascript" -et, Ön kifejezetten beleegyezik az adatok Google általi gyűjtéséhez és feldolgozásához az útvonalszámítás és/vagy térképkijelzés céljából. További információért kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi irányelveit: https://www.google.de/contact/

X Az érintett személy jogai

Amennyiben személyes adatai feldolgozásra kerülnek, Ön az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében érintett személy. Az adatkezelővel kapcsolatban a következő jogokkal rendelkezik:

1. Az információhoz való jog

Ön jogosult az adatkezelőtől megerősítést kérni arról, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatokat feldolgozta-e. Ha ilyen feldolgozás létezik, Ön jogosult az adatkezelőtől következő információkat elkérni:

1.1 a személyes adatok feldolgozásának céljai;

1.2 a feldolgozás alatt álló személyes adatok kategóriái;

1.3 azoknak a címzetteknek vagy kedvezményezettek kategóriáinak, akiknek az Önnel kapcsolatos személyes adatait közzétették vagy közzétehetik;

1.4 az Önre vonatkozó személyes adatok tervezett tárolási ideje, vagy ha a konkrét adatok itt nem lehetségesek, a tárolási időszak meghatározására vonatkozó kritériumok;

1.5 az Önnel kapcsolatos személyes adatok kijavítására vagy törlésére vonatkozó jog fennállása; az adatkezelő általi feldolgozás korlátozásának joga; a feldolgozásra vonatkozó kifogás joga;1.6 a felügyelő hatósághoz benyújtott panasz benyújtásának joga;

1.7 az adatok eredetére vonatkozó összes rendelkezésre álló információ, amennyiben a személyes adatokat nem gyűjtik az érintett személytől;

1.8 automatizált döntéshozatali folyamatokról, beleértve az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 22. (1) és (4) bekezdése szerinti profilalkotást is, és - legalábbis ezekben az esetekben - az adatfeldolgozás hatásköréről és az érintett személyre gyakorolt hatásáról.

Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arról, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatokat harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek továbbították-e. Ebben az összefüggésben kérheti, hogy tájékoztatást kapjon az átvitelre vonatkozó megfelelő biztosítékokról az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 46. szerint.

2. Korrekcióhoz való jog

Ön jogosult az adatkezelőtől kérni adatai javítását és/vagy törlését, ha az Önnel kapcsolatos feldolgozott személyes adatok helytelenek vagy hiányosak. Az adatkezelőnek haladéktalanul végre kell hajtania a javítást vagy a törlést. 

3. A feldolgozás korlátozásának joga

Ön jogosult arra, hogy korlátozza az Önnel kapcsolatos személyes adatok feldolgozását az alábbi esetekben: 

3.1 ha vitatja az Önnel kapcsolatos személyes adatok pontosságát olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

3.2 ha a feldolgozás jogellenes, és elutasítja a személyes adatok törlését, és ehelyett korlátozza a személyes adatok felhasználását;

3.3 ha az adatkezelőnek nincs többé szüksége a személyes adatokra feldolgozás céljából, de Önnek szüksége van ehhez arra, hogy érvényesítse jogi követeléseit; vagy

3.4 ha az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 21. (1) bekezdésével összhangban tiltakozik az adatkezelés ellen, de még nem tisztázott, hogy az adatkezelőnek a jogai felülírják-e az Ön jogait.

Ha az Önnel kapcsolatos személyes adatok feldolgozása korlátozott, ezek az adatok - a tárolástól eltekintve - csak a beleegyezésével vagy a jogi igények állításával, gyakorlásával vagy védelmével megengedettek; vagy ha egy másik természetes vagy jogi személy jogait védik; vagy más okokból, amelyek az Unió vagy egy tagállam fontos érdekeihez kapcsolódnak.Ha a feldolgozást a fent említett feltételek szerint korlátozták, az adatkezelő tájékoztatni fogja Önt a korlátozás feloldása előtt.

4. Törlés joga 

4.1 Törlési kötelezettség

Az adatkezelőtől kérheti, hogy a személyes adatokat azonnal töröljék; akkor az adatkezelő köteles haladéktalanul törölni ezeket az adatokat, ha az alábbi okok valamelyike ​​fennáll: 

4.1.1 Az Önnel kapcsolatos személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre eredetileg gyűjtötték vagy aminek érdekében eredetileg dolgozták fel. 

4.1.2 Visszavonthatja az engedélyét, amely az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 6. (1) bekezdése vagy a § 9. (2) bekezdése szerinti feldolgozás szerint történt és a feldolgozásra nincs más jogalap. 

4.1.3 Ön kifogásolja az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 21. (1) bekezdés szerinti adatfeldolgozást és nem állnak fenn egyéb indokok a feldolgozáshoz; vagy az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 21. (2) bekezdése szerinti adatfeldolgozást kifogásolják.

4.1.4 Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.

4.1.5 Az Önnel kapcsolatos személyes adatok törlése köteles megfelelni az uniós jog vagy a tagállamok azon jogszabályai szerinti jogi kötelezettségnek, amelyeket az adatkezelőnek be kell tartania.

4.1.6 Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 8. (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások tekintetében gyűjtötték össze.

4.2 Információ harmadik feleknek

Abban az esetben, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Önnel kapcsolatos személyes adatokat, és az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 17. (1) bekezdése értelmében köteles törölni azt. Az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell tennie - megfelelően figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtás költségeit - beleértve a technikai adatokat is, annak érdekében, hogy törlésre kerüljenek az Ön által kért  személyes adatokhoz fűződő linkek, illetve a személyes adatok másolatai is.

4.3 Kivételek

A törlés jogát nem kell alkalmazni, ha a feldolgozás szükséges

4.3.1 A szólásszabadsághoz és az információhoz való jog gyakorlásához;

4.3.2 Az Unió vagy a tagállamok jogszabályainak megfelelően az adatfeldolgozás jogi kötelezettség; vagy a közérdekű feladat ellátáshoz szükséges vagy hatásóg rendeli el;

4.3.3 Közegészségügyi okokból, a közegészségügy területén az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 9. (2), valamint a § 9. (3) bekezdése alapján;

4.3.4 Közérdekű archiválási célokra; tudományos vagy történeti kutatás céljából; vagy statisztikai célokra az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 89. (1) bekezdése szerint, amennyiben az a) pontban meghatározott jog nem teszi lehetetlenné vagy súlyosan károsíthatja ezeket a célokat; vagy

4.3.5 A jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez.

5 Az információhoz való jog

Ha a feldolgozás korrekciójára, törlésére vagy korlátozására vonatkozó kérését eljuttatta az adatkezelőnek, akkor az adatkezelő köteles tájékoztatni minden olyan címzettet, akiről az Önnel kapcsolatos személyes adatokat nyilvánosságra hozták az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy a feldolgozás korlátozásáról, kivéve, ha ez nem lehetséges, vagy aránytalan erőfeszítésekkel és kiadásokkal járna. Önnek joga van tájékoztatást kapni ezekről a címzettekről.

6  datátviteli jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat, amelyeket Ön az adatkezelőnek szolgáltatott; strukturált, közös és gépileg olvasható formában megkapja. Ezenkívül, Ön jogosult adatokat továbbítani egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt kárt okozna az eredeti adatkezelőtől származó adatokban, ha

6.1 a feldolgozás az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 6. (1) bekezdés vagy a § 9. (2)  bekezdés szerinti hozzájáruláson alapul,  vagy a § 6. (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés alapján.

6.2 a feldolgozás automatizált eljárásokat alkalmaz.

E jog gyakorlása során Ön jogosult arra is, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatokat egy adatkezelőtől közvetlenül egy másik adatkezelőhöz továbbítsa, amennyiben ez műszakilag megvalósítható. Ez nem érinti a szabadságjogokat és a más személyek jogait. Az adatforgalomhoz való jog nem vonatkozik a közérdekű feladat ellátásához szükséges személyes adatok feldolgozására, vagy az adatkezelő számára kötelező hatóság részére való adatközlésre.

7 A kifogás joga

Az Ön sajátos helyzetéből adódó okok miatt Önnek joga van kifogásolni az Önnel kapcsolatos személyes adatok feldolgozását, amely az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 6. (1) bekezdés e) vagy f) pontja alapján történik; ez a fenti rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is vonatkozik.

Az adatkezelő a továbbiakban nem kezeli az Önnel kapcsolatos személyes adatokat, kivéve, ha a feldolgozáshoz olyan okokat igazol, amelyek meghaladják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait; vagy ha a feldolgozás jogi érdeket és előírásokat szolgál.

Ha az Önnel kapcsolatos személyes adatokat a közvetlen reklámozás céljából dolgozzák fel, akkor bármikor jogosult tiltakozni személyes adatai ilyen hirdetési célokra történő feldolgozása ellen, ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az közvetlen reklámhoz kapcsolódik.

Ha kifogásolja a közvetlen reklámozás céljára történő feldolgozást, az Önnel kapcsolatos személyes adatok a továbbiakban nem kerülnek feldolgozásra.

A 2002/58/EC irányelvtől függetlenül, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban lehetőség van arra, hogy automatizált eljárásokkal szemben kifogással éljen.

8 Jogosultság az adatvédelmi törvény szerinti visszavonására

Önnek joga van visszavonni az adatvédelmi törvény szerinti hozzájárulási nyilatkozatot. A beleegyezés visszavonása nem befolyásolja a feldolgozás visszavonásig történő jogszerűségét.

 

9 Automatikus folyamatok, beleértve a profilalkotást is

Önnek joga van arra, hogy visszautasítsa a kizárólag automatizált adatfeldolgozást - beleértve a profilalkotást is. Ez nem érvényes abban az esetben, ha

9.1 Az adatfeldolgozás az Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy végrehajtásához szükséges;

9.2 Az adatfeldolgozás engedélyezett az Unió vagy a tagállamok jogszabályi rendelkezései alapján, amelyeknek az adatkezelőnek meg kell felelnie, és ezek a törvényi rendelkezések megfelelő intézkedéseket tartalmaznak a jogaik és szabadságjogok, valamint jogos érdekeik védelmére; vagy

9.3 Az Ön hozzájárulásával történik.

Bizonyos folyamatok (döntések) jogalapjként az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 9. (1) bekezdésében meghatározott személyes adatok kategóriája nem vehető figyelembe, kivéve, ha a § 9. bekezdése a) vagy g) pontja alkalmazandó, és megfelelő intézkedéseket hoztak a jogok, a szabadságjogok és a jogos érdekek védelmére.

Az (1) és a (3) bekezdésben említett esetek tekintetében az adatkezelő megteszi a megfelelő intézkedéseket a jogok és szabadságok, valamint a jogos érdekek védelme érdekében; ez magában foglalja a jogot az adatkezelő részéről történő beavatkozásra; a jogot saját álláspontjának bemutatására; és a jogvita kezelésére. 

10 Panaszt benyújtása a felügyeleti hatósághoz

Egyéb igazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül Önnek joga van panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz, különösen az Ön lakóhelye szerinti tagállamban, munkahelyén vagy az állítólagos jogsértés helyszínén, ha Ön úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatok feldolgozása sérti Uniós Adatvédelmi Rendeletet (GDPR). Panasz benyújtása esetén a felügyelő hatósága tájékoztatja a panaszost a panasz állapotáról és eredményeiről, beleértve az Uniós Adatvédelmi Rendelet (GDPR) § 78. szerinti bírósági jogorvoslat lehetőségéről is.