AZ EPAL PRÉSELT TUSKÓK EURÓPAI GYÁRTÓINAK ELSŐ KONFERENCIÁJA


AZ EPAL PRÉSELT TUSKÓK EURÓPAI GYÁRTÓINAK ELSŐ KONFERENCIÁJA

 

Az EPAL préselt tuskók európai gyártóinak első konferenciájára 2024. április 16-án Varsóban került sor 2024. április 16-án Varsóban került sor az EPAL által szervezett "Az EPAL préselt tuskók minősége és fenntarthatósága" című konferenciára. Az EPAL raklapokhoz gyártott préselt tuskók gyártóinak és az EPAL minősítőintézeteinek több mint 40 képviselője folytatott megbeszéléseket a préselt tuskók gyártásának aktuális témáiról és fejlesztéseiről. A préselt tuskók európai gyártóinak első konferenciájának középpontjában az újrahasznosított fa használatának ösztönzése és a változó jogi követelmények kezelésének kérdése állt.

 

Az EPAL préselt tuskók egyesítik az EPAL raklapok minden előnyét: magas minőség, biztonság és fenntarthatóság. Az újrahasznosított anyagból vagy fűrészmaradványokból készült EPAL préselt tuskók jelentősen hozzájárulnak a fa gazdaságos és felelősségteljes felhasználásához.

Újrahasznosított fa felhasználásakor a nyers fa felhasználása teljesen elkerülhető vagy jelentősen csökkenthető. Például az EPAL rakodólapok több éves használat után új EPAL tuskókká alakíthatók, amelyek több évig újra felhasználhatók egy EPAL raklap részeként.

Az EPAL fűrészüzemi maradékból vagy újrahasznosított anyagból történő EPAL préselt tuskók előállítása ezért nagy jelentőséggel bír a faipar és a raklapipar fenntarthatósága szempontjából. A konferencia valamennyi résztvevője egyetértett abban, hogy a raklapiparban aktívan támogatni kell a préselt tuskók használatát.

 

Dirk Hoferer, az EPAL elnöke szerint:

"Az EPAL raklapok gyártása és javítása során a préselt tuskók használata számos előnnyel jár.  A szabványosított és pontos méretek fontos előfeltételei az EPAL raklapok automatizált rendszerekben való használatának. A nemzetközi szabványokon alapuló magas minőség biztosítja a tuskók és a raklap hosszú élettartamát és a szállított áruk biztonságát. Számomra, mint az EPAL raklapok gyártója számára is mindig lenyűgöző, amikor látom, hogy a több mint 10 éves EPAL raklapokat préselt tuskókkal az építkezéseken nehéz építőanyagok tárolására használják, esőben vagy hóban állva, és hogy ez nem befolyásolja a tuskók és az EPAL raklapok stabilitását."

 

Az EPAL préselt tuskók stabilitásának és biztonságának fontos előfeltétele a minőség és a minőségbiztosítás szabványosítása. A konferencián ezért nemcsak az EPAL préselt tuskók gyártói vettek részt, hanem az EPAL által akkreditált három vizsgálóintézet is, amelyek rendszeresen vizsgálják a préselt tuskók gyártóit.

A konferencián bemutatásra és megvitatásra került az EPAL új műszaki szabályzatának tervezete az EPAL tuskókra vonatkozóan, amely figyelembe veszi a jogi követelmények és a vizsgálati módszertan aktuális fejlődését.

Az EPAL az EPAL préselt tuskókra vonatkozó műszaki követelmények továbbfejlesztésével és az új jogi követelményekhez való hozzáigazításával biztosítja, hogy az EPAL raklapok felhasználóinak az EPAL préselt tuskók stabilitásával kapcsolatos magas elvárásai a jövőben is teljesüljenek.

 

Roman Malicki, az EPAL Polska elnöke szerint:

"Az EPAL raklapok egyes felhasználói úgy vélik, hogy a tömörfa tuskók stabilabbak és biztonságosabbak, mint a préselt tuskók.  Ez nem igaz.  Az EPAL préselt tuskók legalább olyan tartósak, mint a tömörfa tuskók, gyakran még jobbak is. Ráadásul a préselt tuskók előnye, hogy nem keletkezhetnek repedések. Az EPAL préselt tuskók egyenletesen magas nyersanyagsűrűsége biztosítja a megbízható szegbehúzási ellenállást és ezáltal az EPAL raklap nagy stabilitását."

Az EPAL raklapok gyártásához és javításához használt préselt tuskók felhasználása megfelel a csomagolási és csomagolási hulladékról szóló rendelet (PPWR) valamennyi követelményének, amelynek célja nemcsak a csomagolóanyagok újrahasznosításának ösztönzése, hanem az újrahasznosított anyagok felhasználása új csomagolóanyagok gyártásához is. Ezt az EPAL garantálja azzal, hogy az EPAL tuskók gyártásához újrahasznosított faanyagot használnak. A konferencián intenzív vita folyt arról, hogy a jövőben hogyan lehet még tovább növelni az EPAL préselt tuskók gyártásánál az újrahasznosított anyag felhasználását.

 

Jarek Maciążek, az EPAL elnöke szerint:

"Az újrahasznosított faanyagból készült EPAL préselt tuskók gyártásának és használatának ösztönzésével az EPAL-nál az EPAL raklapok újrafelhasználása, cseréje és javítása mellett a logisztika fenntarthatóságához is hozzá kívánunk járulni. Fontos, hogy a használt, újrahasznosított faanyag felhasználása ellenére minden további magas minőségi követelménynek megfeleljünk. Ez az egész faipar számára kihívást jelent, ezért fontos, hogy az EPAL és a préselt tuskók gyártói közösen megvitassák, hogy milyen változtatásokra lesz szükség a jövőben, és milyen további fejlesztések lehetségesek. A résztvevők már a konferencia során kifejezték azt az igényüket, hogy a párbeszédet hamarosan folytatni kívánják, a faipar és az újrahasznosítás más területeire is kiterjedően. Örömmel teszünk eleget ennek a kérésnek".

 

A konferencia másik fontos témája az EPAL-tuskók minőségére vonatkozó követelmények voltak a tintasugaras nyomtatással és QR-kódokkal történő jelölés tekintetében. Egyre több EPAL raklapgyártó tér át a besütővassal való jelölésről a tintasugaras nyomtatásra. Ez növeli a jelölés rugalmasságát és lerövidíti az átállási időt a különböző típusú raklapok gyártásának megváltoztatásakor. Emellett csökkenti a tűzveszélyt, ami kedvezően hat a tűzbiztosításra. A tintasugaras nyomtatással történő jelölés az új EPAL Euro raklap QR gyártásának is előfeltétele. Az EPAL ezért az elmúlt években folyamatosan optimalizálta a raklapok tintasugaras nyomtatással történő jelölését. Ez a préselt tuskók megjelenésére is vonatkozik.

 

Bernd Dörre, az EPAL ügyvezető igazgatója szerint:

"A préselt tuskók különösen alkalmasak a tintasugaras nyomtatásra, mivel alacsony a nedvességtartalmuk. Az is fontos, hogy a felület sima legyen, és a faforgács szerkezete ne legyen túl durva. A QR-kódok olvashatósága szempontjából az is előnyös, ha a préselt tuskók nem túl sötétek. Ezért az újrahasznosított fa felhasználásakor problémák merülhetnek fel. Célunk azonban az, hogy a QR-kódok újrahasznosított fából készült préselt tuskókon is könnyen és tartósan olvashatók legyenek. A kamerák és szkennerek, valamint a vezérlőszoftverek folyamatos fejlesztése nagy előnyt jelent. Ugyanakkor szeretnénk tovább javítani az újrahasznosított fából készült préselt tuskók megjelenését is, és ezáltal javítani a QR-kódok nyomtatására való használhatóságukat. Ennek érdekében fontos, hogy az EPAL préselt tuskók minden ismert gyártójával tárgyaljunk, és már a korai szakaszban bevonjuk őket a fejlesztésbe."

 

A résztvevők egyhangú véleménye szerint az európai raklaptuskó iparág első párbeszédét mielőbb folytatni kell. Különösen az európai rendeletek és irányelvek végrehajtásáról folyik jelenleg intenzív vita, amely az iparág egységes álláspontját igényli.

 

A konferencián, amelyet Jarek Maciążek és Dirk Hoferer, az EPAL elnökei, valamint Roman Malicki, az EPAL Polska elnöke vezetett, az EPAL préselt tuskók következő gyártói vettek részt:

 

ASM Vercelli, Baltic Block, Binderholz, Costa Iberica, DMD-BIS, Drewmet, Ecobloks, Euroblock, G-Bloc, Groupe François, IceBear, Lviv-Pak Pallets, Pfeifer Group, Presswood, Skify Pallets Ukraine, Tartak Olczyk, PPH TOR-PAL, WPH Adamus.

 

A gyártók mellett továbbá az alább EPAL minősítő intézetek is részt vettek az eseményen:

 

EPH Wood Technology Development and Testing Laboratory,
FCBA Institut technologique,
Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny