Az EPAL támogatja az uniós csomagolási rendeletről szóló kompromisszumot (PPWR)


Az EPAL támogatja az uniós csomagolási rendeletről szóló kompromisszumot (PPWR)

 

Az Európai Parlament 2024. április 24-én szavaz az új csomagolási és csomagolási hulladékról szóló rendeletre (PPWR) vonatkozó kompromisszumos javaslatról. A Parlament bizottságaiban folytatott számos vita és a Bizottság, a Parlament és a Tanács ellentmondásos javaslatai után a háromoldalú tárgyalásokon 2024. március 4-én megállapodás született, amelyet most szavazásra terjesztettek az Európai Parlament elé. A European Pallet Association e.V. (Európai Raklap Szövetség, röviden: EPAL) egyetért a megállapodással, és támogatja a javasolt megállapodás elfogadását, még akkor is, ha az számos kompromisszumot tartalmaz, különösen a csomagolóanyagok újrafelhasználása terén.

 

Az EPAL azóta kíséri és kommentálja a jogalkotási folyamatot, hogy az Európai Bizottság 2022. november 30-án ambiciózus és sok tekintetben ésszerű és ígéretes javaslatot terjesztett elő. Az EPAL a faipar más szövetségeivel együtt a fából készült csomagolások szerkezeti hátrányának korrigálására összpontosított.

 

Bernd Dörre, az EPAL ügyvezető igazgatója szerint: “A Bizottság 2022. november 30-i javaslatának központi célkitűzése az volt, hogy csökkentse a műanyag- és fogyasztói csomagolások növekvő mennyiségét és az ezzel járó hulladékot és anyagfelhasználást. Ez helyes, és az EPAL támogatja ezt. A műanyag használatát a szállítási csomagolások, például a raklapok területén is el lehet és el is kell kerülni, mert a fából készült raklapok számos előnnyel rendelkeznek a gyártástól az újrahasznosításig."

 

A PPWR első tervezetei azonban nem vették figyelembe a fa, mint anyag előnyeit, különösen az újrahasznosítás területén. Ehelyett a minden csomagolástípusra vonatkozó egységes szabályok azt eredményezték volna, hogy a megújuló és fenntartható anyagból, fából készült csomagolások még hátrányba is kerültek volna a műanyagból készült csomagolásokkal szemben, ami ellentétes lett volna a PPWR célkitűzéseivel. Ezt a faipar nagyszabású tájékoztató munkájával sikerült megakadályozni, az EPAL közreműködésével.

 

"Az EPAL raklapokat átlagosan hét évig használják. Az EPAL raklapok hosszú élettartamát az összes ágazat vállalatai közötti raklapcsere és az EPAL minőségbiztosítással történő javítása biztosítja. Ha az EPAL raklapokat életciklusuk végén újrahasznosítják, mert a javítás műszaki vagy gazdasági okokból már nem lehetséges, a faforgácsot tartós termékek, például forgácslap vagy préselt tuskók gyártására lehet felhasználni. Nem keletkezik hulladék, mivel a fa részek és a szegek könnyen szétválaszthatók, és az újrahasznosított anyagok újra felhasználhatók. Ezért érthetetlen lett volna, ha az EPAL raklapokat az újrahasznosítás terén rosszabbul osztályozzák, mint például egy egyszer használatos műanyag poharat. Ezért helyes, hogy a PPWR eredeti tervezetében szereplő hibát kijavították. Feltételezem, hogy az EPAL raklapok és más fa csomagolóanyagok számos előnyét a még hiányzó végrehajtási rendeletek is figyelembe fogják venni" - mondta Bernd Dörre.

 

Másrészt a PPWR-nek a csomagolás újrafelhasználására vonatkozó rendelkezései kedvezőtlenül alakultak a mintegy 16 hónapos jogalkotási folyamat során. A rugalmas formátumú szállítási csomagolások, a veszélyes áruk vagy a nagyméretű gépek területén bekövetkezett ésszerű változások mellett az újrahasználati kvótákra vonatkozó számos rendelkezést sajnos teljesen hatályon kívül helyeztek, jelentősen csökkentettek vagy önkéntes rendelkezésekké alakítottak át. A PPWR rendelkezéseinek középpontjában most az újrahasznosítás áll. Ezzel szemben az eredeti cél, hogy a csomagolások keletkezésének és a kapcsolódó erőforrások felhasználásának csökkentését a csomagolások újrahasználatának erősítésével érjék el, jelentősen meggyengült.

 

Bernd Dörre szerint: "Az EPAL számára az EPAL raklapok újrafelhasználása és cseréje minden tevékenységének középpontjában áll. Ezek képezik a fenntartható raklaplogisztika alapját, és lehetőséget kínálnak a kiskereskedelmi, ipari és logisztikai vállalatoknak fenntarthatósági céljaik elérésére. Igaz, hogy a PPWR-ben a csomagolások újrafelhasználására vonatkozó cél gyengülése jelenleg elsősorban a fogyasztói csomagolások területét érinti. Az egyes kivételek azonban a szállítási csomagolási ágazatra is hatással lehetnek. Az EPAL ezt kritikusan szemléli, de támogatja, hogy az ipar és a kereskedelem ne legyen túlterhelve. Ennek érdekében az EPAL ösztönözni fogja az EPAL nyílt raklap csererendszer és termékportfólió bővítését, mivel meggyőződésünk, hogy a raklapok újrafelhasználhatósága és ezáltal a raklaplogisztika fenntarthatósága lesz a jövőben a szabvány, függetlenül a PPWR-ben szereplő kvótáktól és mentességektől.”

 

A PPWR kompromisszumos tervezete, amelyről az Európai Parlament 2024.04.24-én szavaz, az Európai Unióban használt szállítási csomagolásokra, például raklapokra vonatkozóan 2030.01.01-től 40%-os kvótát ír elő. A kvóta 2040.01.01-től 70%-ra emelkedik, de csak önkéntes alapon. A csak egy tagállamban vagy egy vállalat telephelyei között történő szállításra használt raklapokat és egyéb szállítási csomagolásokat azonban a PPWR hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül újrafelhasználhatóvá kell tenni egy újrafelhasználási rendszerben, például az EPAL nyílt raklap csererendszerben. Ez egy ambiciózus és helyes cél, amelyre az EPAL a PPWR első tervezetének közzététele óta készül.

 

"Első pillantásra érthetetlenek a szállítási csomagolásokra vonatkozó szigorú követelmények, valamint a fogyasztói csomagolások terén a követelmények gyengülése. A Bizottság, a Parlament és a Tanács azonban helyesen felismerte, hogy a raklapok és egyéb szállítási csomagolások területén nagy lehetőségek rejlenek a csomagolások újrafelhasználásának viszonylag egyszerű eszközökkel történő növelésére. Kétségtelen, hogy az európai szervezetek az EPAL nyílt raklap csererendszert is a működő újrahasználati rendszer jó példájának tekintették, mivel a nyílt újrahasználati rendszerre vonatkozó követelmények nagyon pontosan leírják az EPAL nyílt raklap csererendszert. Ugyanakkor a Bizottság és a nemzeti kormányok képviselői hangot adtak annak az elvárásnak, hogy a fából készült csomagolóanyagokat és egyéb termékeket a lehető leghosszabb ideig használják, így biztosítva a fa, mint megújuló erőforrás fenntartható és felelős felhasználását. Ez megegyezik az EPAL és az egész faipar és facsomagolóipar céljaival. Az EPAL ezért aktívan támogatni fogja ezt" - összegezte Bernd Dörre.

 

További sajtóinformáció:
European Pallet Association e.V. (EPAL)
Bernd Dörre (CEO)
T +49 (0) 211 98 480 48 95
M +49 (0) 151 16 50 45 74
bernd.doerre@epal-pallets.org
www.epal.eu