EPAL engedélyezési eljárás követelményei


Az Európai Raklap Szövetség (EPAL) feltételei az EPAL engedély kiadásának eljárásához:

Az EPAL licencszerződés 1. számú melléklete

Az EPAL teherhordók gyártására és, vagy javítására vonatkozó EPAL engedélyezési eljárásra a következő rendelkezések vonatkoznak:

 

1
Az eljárás akkor kezdődik, amikor az EPAL vagy az EPAL egyik nemzeti bizottsága megkapja a kérelmet. Az eljárás az engedély megadásával vagy a kérelem elutasításával zárul.

Az engedély kiadására vagy az eljárás végrehajtására vonatkozó jogszabály nincs.

 

2
Az engedélyezési eljárás ideje alatt a kérelmező nem jogosult az „EPAL ovális” védjegy használatára. A kérelmező továbbá az engedélyezési eljárás ideje alatt nem jogosult au EPAL teherhordók gyártására és, vagy javítására, illetve az EPAL teherhordók forgalmazására, eladására vagy más módon történő értékesítésére. Ez alól kivétel képez a mintapéldányok gyártása (EPAL teherhordók gyártása vagy javítása az EPAL kérésére).

Az engedélyezési eljárás során a kérelmező  nem jogosult az „EPAL ovális” védjegy használatára reklámcélokra sem.

A kérelmezőnek az „EPAL ovális” védjegy használatának joga a licence megadásával kezdődik licence szerződés megkötésével és a licence tanúsítvány átadásával.

 

3
A kérelmező viseli az engedélyezési eljárás költségeit.

Az EPAL-nak fizetendő eljárás költségeit az aktuális licence díj táblázat határozza meg, és azok azonnal esedékesek.

 

4
A kérelmező köteles aktívan együttműködni az engedélyezési eljárásban.

A kérelmezőnek az elbírálásához szükséges dokumentumokat (adatlap, cégbejegyzés, helyszínrajz stb.) az engedélyezési eljárás kezdetekor késedelem nélkül be kell nyújtania. A kérelmező az EPAL kérésére köteles megbizonyosodni arról, hogy a műszaki ellenőrzés (a működés és a mintapéldányok ellenőrzése) minden követelménynek megfelel. A kérelmező az engedélykérelem napjától köteles korlátlan hozzáférést biztosítani az EPAL és,vagy az ellenőrző társaság képviselőinek a műszaki ellenőrzéshez.

 

5
Az EPAL raklapok javítására vonatkozó engedély iránti kérelem esetén az engedélykérő vállalja, hogy a kérelem benyújtását követően azonnal megrendeli a javítást jelölő szegeket az egyik jóváhagyott EPAL beszállítótól. A költségeket engedélykérő viseli.

 

6
Az engedélyezési eljárás időtartama nem haladhatja meg a három hónapot.

Ha három hónapon belül a kérelmező az EPAL írásbeli kérelme ellenére sem tesz eleget a 4. pont szerinti együttműködési kötelezettségének, az EPAL jogosult az engedélyezési eljárást megszüntetni és elutasítani a kérelmet, ha a kérelmező felelősséggel tartozik a együttműködés és, vagy a határidők be nem tartásáért. Ebben az esetben az engedélyezési eljárás költségeit az EPAL kérelmező számára nem téríti meg.

 

7
Az első üzemlátogatás során az EPAL ellenőrző szervezete ellenőrzi, hogy a műszaki felszereltség megfelel-e az EPAL Műszaki Szabályzat követelményeinek, és hogy biztosított-e az EPAL teherhordók folyamatos minőségbiztosítása és, vagy javítása.

Az ellenőrző szervezet azt is megvizsgálja, hogy a kérelmező által gyártott vagy javított mintapéldányok megfelelnek-e az EPAL Műszaki Szabályzat előírásainak. Ha a műszaki felszereltség és, vagy a mintapéldányok hiányos vagy hibás, az ellenőrző szervezet megállapítja, hogy az engedély megadásának követelményei nem teljesültek (negatív ellenőrzés). Ebben az esetben a kérelmező jogosult a hibák kijavítására és ismételt ellenőrzésre. Ebben az esetben a kérelmező viseli az ismételt ellenőrzés költségeit, és fizeti meg azokat az EPAL-nak.

Az ismételt ellenőrzések a negatív ellenőrzést követő négy héten belül történhetnek meg. Ha ezen határidőig nem érkezik ismételt ellenőrzés iránti kérelem az EPAL-hoz, vagy ha az ismételt ellenőrzés költségeit a számla kiállítását követő tizennégy napon belül a kérelmező nem fizeti meg, az EPAL elutasítja a Licencszerződés kérelmét és az eljárást megszünteti.

 

8
A kérelmező értékesítheti vagy más módon forgalomba hozhatja azokat a mintapéldányokat, amelyeket a kérelmező gyártott és, vagy javított le az engedélyezési eljárás során, amint az EPAL megadta az engedélyt, és amint a minta példányokat ellátták gyártást hitelesítő kapoccsal  és,vagy javítást jelölő szeggel. Ha az eljárás engedély kiadása nélkül zárul le, akkor az „EPAL ovális” jelöléseket el kell távolítani a mintapéldányokról értékesítés előtt.

 

9
A kérelmező köteles támogatni az engedélyezési eljárást és tartózkodni az EPAL jogainak és érdekeinek megsértésétől.

 

10
Az EPAL engedélyezési eljárása során a Németországi Szövetségi Köztársaság joga az irányadó (kivéve a német nemzetközi polgári jog és az ENSZ vásárlási jogának rendelkezéseit). A joghatóság bírósága Düsseldorf.

 

11
Az EPAL és a kérelmező közötti minden olyan megállapodás, amely eltér az EPAL engedélyezési eljárásra vonatkozó előírásoktól, megköveteli az írásbeli formát. Ez vonatkozik a lemondásról vagy a módosításról szóló indítványokra is.

 

12
Ha valamelyik rendelkezés érvénytelen, vagy hiányosságok merülnek fel, akkor azokat a rendelkezéseket kell alkalmazni, amelyek leginkább megfelelnek az engedélyezési eljárás céljának.

 

Düsseldorf, 2020. június