EPAL engedélyezési eljárás követelményei


Az Európai Raklap Szövetség  (EPAL) feltételei az EPAL engedély kiadásának eljárásához:

 

 Az EPAL licencszerződés 1. kiegészítése

 

Az EPAL teherhordók gyártására és. vagy javítására vonatkozó EPAL engedélyezési eljárásra a következő rendelkezések vonatkoznak:

 

1
Az eljárás akkor kezdődik, amikor az EPAL vagy az EPAL egyik nemzeti bizottsága megkapja a kérelmet. Az eljárás az engedély megadásával vagy a kérelem elutasításával zárul.

Az engedély kiadására van az eljárás végrehajtására vonatkozó jogszabály nincs.

2
Az engedélyezési eljárás ideje alatt a kérelmező nem jogosult az „EPAL ovális” védjegy használatára. A kérelmező továbbá az engedélyezési eljárás ideje alatt nem jogosult EPAL teherhordók gyártására és, vagy javítására, illetve EPAL teherhordók forgalmazására, eladására vagy más módon történő értékesítésére. Ez alól kivétel a mintapéldányok gyártása (EPAL teherhordók gyártása vagy javítása az EPAL kérésére).

Az engedélyezési eljárás során a kérelmező  nem jogosult az „EPAL ovális” védjegy használatára reklámcélokra sem.

A kérelmezőnek az „EPAL ovális” védjegy használatának joga a licence megadásával kezdődik licence szerződés megkötésével és a licence tanúsítvány átadásával.

 

3
A kérelmező viseli az engedélyezési eljárás költségeit.
Az EPAL-nak fizetendő eljárás költségeit az aktuális licence díj táblázat határozza meg, és azok azonnal esedékesek.

 

4
A kérelmező köteles aktívan együttműködni az engedélyezési eljárásban.

A kérelmezőnek az elbírálásához szükséges dokumentumokat (adatlap, cégbejegyzés, helyszínrajz stb.) az engedélyezési eljárás kezdetekor késedelem nélkül be kell nyújtania. A kérelmező az EPAL kérésére köteles megbizonyosodni arról, hogy a műszaki ellenőrzés (a működés és a mintapéldányok ellenőrzése) minden követelménynek megfelel. A kérelmező az engedélykérelem napjától köteles korlátlan hozzáférést biztosítani az EPAL és,vagy az ellenőrző társaság képviselőinek a műszaki ellenőrzéshez.

 

5
Az EPAL raklapok javítására vonatkozó engedély kérelem esetében a kérelmező köteles az EPAL által jóváhagyott szállítótól pozitív értékelést  követően azonnal megrendelni a javítást jelölő szegeket. Ennek költségét a kérelmező viseli.

 

6
Az engedélyezési eljárás időtartama nem haladhatja meg a három hónapot.

Ha három hónapon belül a kérelmező az EPAL írásbeli kérelme ellenére sem tesz eleget a 4. pont szerinti együttműködési kötelezettségének, az EPAL jogosult az engedélyezési eljárást megszüntetni és elutasítani a kérelmet, ha a kérelmező felelősséggel tartozik a együttműködés és, vagy a határidők be nem tartásáért. Ebben az esetben az engedélyezési eljárás költségeit az EPAL kérelmező számára nem téríti meg.

 

7
Az első üzemlátogatás során az EPAL ellenőrző szervezete ellenőrzi, hogy a műszaki felszereltség megfelel-e az EPAL Műszaki Szabályzat követelményeinek, és hogy biztosított-e az EPAL teherhordók folyamatos minőségbiztosítása és, vagy javítása.

Az ellenőrző szervezet azt is megvizsgálja, hogy a kérelmező által gyártott vagy javított mintapéldányok megfelelnek-e az EPAL Műszaki Szabályzat előírásainak. Ha a műszaki felszereltség és, vagy a mintapéldányok hiányos vagy hibás, az ellenőrző szervezet megállapítja, hogy az engedély megadásának követelményei nem teljesültek (negatív ellenőrzés). Ebben az esetben a kérelmező jogosult a hibák kijavítására és ismételt ellenőrzésre. Ebben az esetben a kérelmező viseli az ismételt ellenőrzés költségeit, és fizeti meg azokat az EPAL-nak.

Az ismételt ellenőrzésnek a negatív ellenőrzést követő négy héten belül történhetnek meg. Ha ezen határidőig nem érkezik ismételt ellenőrzés iránti kérelem az EPAL-hoz, vagy ha az ismételt ellenőrzés költségeit a számla kiállítását követő tizennégy napon belül a kérelmező nem fizeti meg, az EPAL elutasítja a Licencszerződés kérelmét és az eljárást megszünteti.

 

8
A kérelmező értékesítheti vagy más módon forgalomba hozhatja azokat a mintapéldányokat, amelyeket a kérelmező gyártott és, vagy javított le az engedélyezési eljárás során, amint az EPAL megadta az engedélyt, és amint a minta példányokat ellátták gyártást hitelesítő kapoccsal  és,vagy javítást jelölő szeggel. Ha az eljárás engedély kiadása nélkül zárul le, akkor az „EPAL ovális” jelöléseket el kell távolítani a mintapéldányokról értékesítés előtt.

 

9
A kérelmező köteles támogatni az engedélyezési eljárást és tartózkodni az EPAL jogainak és érdekeinek megsértésétől.

 

10
Az EPAL engedélyezési eljárása során a Németországi Szövetségi Köztársaság joga az irányadó (kivéve a német nemzetközi polgári jog és az ENSZ vásárlási jogának rendelkezéseit). A joghatóság bírósága Düsseldorf.

 

11
Az EPAL és a kérelmező közötti minden olyan megállapodás, amely eltér az EPAL engedélyezési eljárásra vonatkozó előírásokról, megköveteli az írásbeli formát. Ez vonatkozik a lemondásról vagy a módosításról szóló indítványokra is.

 

12
Ha valamelyik rendelkezés érvénytelen, vagy hiányosságok merülnek fel, akkor azokat a rendelkezéseket kell alkalmazni, amelyek leginkább megfelelnek az engedélyezési eljárás céljának.

 

Düsseldorf, 2020. június